Yleiset myynti- ja toimitusehdot

Halikon Kumipalvelu Oy:n Verkkokaupan yleiset myynti- ja toimitusehdot:


Nämä yleiset myynti- ja toimitusehdot koskevat Halikon Kumipalvelu Oy:n (myös nimellä ’myyjä’) verkkokauppaa.
Verkkokaupan omistaa Halikon Kumipalvelu Oy, Salaistentie 652 24240 Salo, Y-tunnus: 1906530-8

Verkkokaupasta tilaaminen (kutsutaan myös nimellä ostaja/ostaminen) on sallittua vain näitä yleisiä myynti- ja toimitusehtoja noudattaen. Mikäli et hyväksy ehtoja, et voi tehdä tilauksia Halikon Kumipalvelu Oy:n -verkkokaupasta. Tilauksia voidaan tällä hetkellä vastaanottaa vain Suomesta.

 

 

1. TARJOUS JA SOPIMUS

Tarjoukset ovat voimassa aina siinä ilmoitetun ajan. Tarjouksen voimassaoloaikana vastaanotettu tarjouksen mukainen tilaus muodostaa myyjän ja ostajan välisen sopimuksen. Tehdessään tilauksen ostaja hyväksyy nämä yleiset myynti ja toimitusehdot.

 

2. MÄÄRÄT

Varastotuotteet toimitetaan pakkausmäärien mukaisina toimituserinä.

 

3. TUOTTEET
Halikon Kumipalvelu Oy pidättää oikeuden tarjota korvaavia ja vastaavanlaisia tuotteita.

 

4. LÄHETYS JA VASTAANOTTOTARKASTUKSET

Myyjä tarkastaa lähetyksen yleisesti vastaaville tuotteille soveltamaansa käytäntöä noudattaen. Vastaanottajalla on aina tarkastusvelvollisuus lähetystä vastaanottaessaan. Kuluttajansuojalain mukaisesti tilatuilla tuotteilla on 14 vuorokauden palautusoikeus. Tuotteiden vaihto onnistuu ottamalla yhteyttä asiakaspalvelun numeroon. Vaihdoissa veloitetaan posti- ja lähetyskulut sekä mahdollinen hinnan erotus huomioidaan. Ostajan tulee 14 vuorokauden kuluessa lähetyksen vastaanottamisesta ilmoittaa lähetyksessä tai tuotteissa esiintyneistä vioista tai puutteista, jotka vastaanottaja on huomannut tai jotka hänen olisi pitänyt huomata. Ilmoitus tulee tehdä kirjallisesti eriteltynä myyjälle.

 

5. VIIVÄSTYMINEN

Mikäli myyjä ei pysty toimittamaan tavaraa tai ostaja ei järjestämään tavaran vastaanottoa sovittuun aikaan tulee tästä tehdä ilmoitus välittömästi toiselle osapuolelle kun este on ilmennyt. Ellei viivästymisen syynä ole ylivoimainen este ja se näyttäisi aiheuttavan huomattavia kustannuksia tai haittaa osapuolelle, joka ei ole vastuussa viivästymisestä, voi kyseinen osapuoli peruuttaa sopimuksen viivästyneen toimituksen osalta. Ellei tilausta peruuteta, sen toimitus siirretään olosuhteet huomioon ottaen kohtuulliseksi katsottavaan uuteen ajankohtaan. Myyjä ei ole velvollinen suorittamaan toiselle osapuolelle viivästymisen perusteella myöhästymissakkoa tai vahingonkorvausta.


6. TOIMITUSEHTO

Tuotteet toimitetaan vapaasti ajoneuvossa lähetyspaikkakunnalla Itella Oyj:n tai Itella Logistiks:n välityksellä tilaajan ilmoittamaa osoitetta lähinnä olevaan postitoimipisteeseen. Tuotteet toimitetaan noin viikon kuluessa tilauksesta. Mikäli tuote on päässyt loppumaan varastosta, tilaajalle ilmoitetaan uudesta toimitusajasta. Tuotteet toimitetaan niille soveltuvissa lähetyspakkauksissa. Kuormalavoille pakatuista tuotteista veloitamme käytettävän kuormalavan kulloinkin voimassa olevaan käypään hintaan.
Tuotteiden toimittamisesta peritään hinnan lisäksi kulloinkin voimassa oleva toimituskulu, joka perustuu tilauksen painoon. Toimituskulut, myös ostajan erikseen vaatimat erikoispakkaukset, veloitetaan niiden todellisten kustannusten mukaisesti. Pakkauksia emme ota takaisin emmekä hyvitä niitä. Vastuu tavarasta siirtyy ostajalle kun rahdinkuljettaja ottaa sen haltuunsa. Halikon Kumipalvelu Oy ei vastaa kuljetusyhtiön aiheuttamista viivästyksistä tai vahingoista.

 

7. TAKUU

Takuu on voimassa alkuperäisestä toimituspäivästä (lähetys- tai luovutuspäivä) lukien kaksitoista (12) kuukautta. Takuu ei sisällä sitoumuksia tuotteen kestoiästä. Ostajan tulee välittömästi vian huomattuaan ja viimeistään 2 päivän kuluttua takuuajan päätyttyä ilmoittaa siitä myyjälle. Ilmoitus tulee tehdä eriteltynä kirjallisesti.

Myyjä vastaa tuotteessa takuuaikana ilmenneistä valmistuksesta tai raaka-aineesta johtuvista vioista valintansa mukaan korjaamalla tai vaihtamalla toimitetut tuotteet uusiin. Muusta välittömästä, välillisestä tai epäsuorasta vahingosta tai tappiosta myyjä ei vastaa, esimerkiksi laitteen viallisuuden vuoksi hajonneeseen hihnaan ei päde takuu. Ostajan velvollisuus on omalta osaltaan myötävaikuttaa siihen että myyjä voi joustavasti täyttää takuuvelvoitteensa. Takuun puitteissa olevan viallisen tuotteen käytöstä ostajalle koitunut hyöty tulee ottaa huomioon takuukorvauksesta sovittaessa.

 

8. HINNAT JA HINNANTARKISTUKSET

Laskutettavissa tilauksissa hinnoittelu tapahtuu toimituspäivän hintaan. Myyjä voi muuttaa hinnastohintoja, alennuksia ja maksuehtoja

ilman ennakko ilmoitusta. Muutoksen astuessa voimaan on ostaja kuitenkin oikeutettu peruuttamaan toimittamattoman osan tilauksestaan. Mikäli valtiovallan toimenpiteillä tai muilla viranomaisten säädöksillä muutetaan sopimushetkellä voimassa olleita säädöksiä on myyjällä oikeus toteuttaa hinnanmuutokset välittömästi. Hintoihin lisättävän arvonlisäveron muuttuessa muuttuvat hinnat vastaavasti.

 

9. MAKSUEHDOT

Yleinen maksuehto on etukäteismaksu verkkopankin kautta. Maksutapahtuman yhteydessä käytetään kolmansien osapuolten maksualustaa (luottokorttimaksut, verkkopankkimaksut), näiden häiriöt eivät ole Halikon Kumipalvelu Oy:n vastuulla. Rekisteröityneille sopimusasiakkaille maksu on 14 vuorokautta laskun päiväyksestä. Eräpäivän jälkeen maksetuista saatavista veloitetaan kulloinkin voimassa oleva ylin mahdollinen yliaikakorko.

Mahdollisista karhukirjeistä veloitetaan 10,00 euroa/kappale.

 

10. PALAUTUKSET

Ostajan vastaanottotarkastuksessa hylkäämät tai takuun perusteella korjattavat tai vaihdettavat tuotteet palautetaan myyjälle tai myyjän osoittamaan paikkaan ostajan vastuulla ja kustannuksella. Myyjä toimittaa korjatut tai tilalle toimitettavat tuotteet alkuperäiseen määräpaikkaan tai sitä rahtikustannuksiltaan vastaavaan ostajan osoittamaan paikkaan omalla kustannuksellaan.

Ostajan halutessa palauttaa 14 päivän jälkeen virheettömiä edelleen markkinoitavissa olevia tuotteita ostaja hyvittää niistä enintään 70 % alkuperäisestä ostajan maksamasta hinnasta.

 

11. TOLERANSSIT

Noudatetaan kansainvälisten standardien mukaisia ja yleisesti alalla hyväksyttyjä toleransseja.

 

12. FORCE MAJEURE

Seuraavia seikkoja pidetään vapauttamisperusteina (ylivoimainen este), mikäli ne tapahtuvat sopimuksen solmimisen jälkeen ja estävät sen täyttymisen: Lakko tai muu työselkkaus, tulipalo. sota, liikekannallepano taikka vastaavaa kokoluokkaa olevat odottamattomat sotilaskutsunnat, pakko-otto, takavarikko, valuuttarajoitukset, kapina, kuljetusvälineiden niukkuus, yleinen tavaran niukkuus, suurempien työkappaleiden tai työkalujen hylkääminen, käyttövoiman rajoitukset sekä alihankkijan toimituksissa olevat virheet tai viiveet, tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen myyjästä riippumaton syy.

 

13. ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Kaikki ostajan ja myyjän väliset erimielisyydet, joista ei muuten voida sopia, ratkaistaan lopullisesti

myyjän paikkakunnan oikeuselimissä.

 

NÄMÄ HALIKON KUMIPALVELU OY:N VERKKOKAUPAN YLEISET MYYNTI JA TOIMITUSEHDOT ASTUVAT VOIMAAN 1.5.2013 JA OVAT VOIMASSA TOISTAISEKSI SILLOIN KUN ERILLISIN SOPIMUKSIN MYYJÄN JA OSTAJAN VÄLILLÄ EI TOISIN OLE SOVITTU.